Integritetspolicy

Om oss

Fuel Hemavan
Vår webbplatsadress är: https://fuelhemavan.se.

Kontaktuppgifter:

Adress:
FUEL HEMAVAN
Älvstigen 5, 920 66 Hemavan
Email: info@fuelhemavan.com
Tel: 0954-31010 

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Dessa krävs för att sidan ska fungera som det är tänkt. Vi använder inte cookies från en tredje part dock så använder vi vissa verktyg som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder vår webbplats.

Om  cookies

Cookies på webbplatsen krävs för att sidan ska fungera som det är tänkt. Det inkluderar enbart cookies som säkerställer de mest grundläggande funktionerna på webbplatsen. Dessa cookies innehåller ingen personlig information. 

Om tredjeparts cookies

Webbplatsen nyttjar inte cookies från tredje part, dock så loggas IP-nummer av Google i och med användningen av Google Fonts API och Google Analytics. Google Fonts API är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera och se korrekt ut, Google analytics används för att analysera hur du använder webbplatsen. 

Epost

Vi hanterar din post, din epost-adress och övrig information som tillhandahålls vid epostkommunikation i enlighet med GDPR. Du kan när som helst begära ut personlig information från vårt system. Kommunikationen delas aldrig med tredje part utan stannar uteslutande inom FUEL, om inte annat besluts mellan ägarna av informationen (alltså du och FUEL)

Återkallelse, rättelse och radering

Du har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som vi behandlar om personen. Person måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

När du ansöker om att ta bort information i våra tjänster kan det ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Du har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till att vi lagrar information om dig. Du måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke. 

Klagomål

Du har möjlighet att lämna klagomål avseende personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) avseende personuppgiftsbehandling.